تماس با پارچه سرای مفاخر

شماره تماس:  ۰۶۱۳۲۹۲۰۸۸۵

ایمیل: PSMafakher@Gmail.com

آدرس: اهواز – خیابان امام خمینی – بین نظامی و ۲۴ متری – پارچه سرای مفاخر