پارچه سرای مفاخر

پارچه سرای مفاخر در تاریخ ۱۳۲۰ در مرکز شهر اهواز توسط محمد رضا مفاخر تاسیس شد. ارایه اجناس مرغوب و ارزان ایشان را به یکی از مالک التجار اصلی اهواز تبدیل نمود. بعد ها در سال ۱۳۶۰ این مرکز تجاری با مدیریت فرندشان محمد زمان مفاخر گسترش یافت و بخش بازرگانی جهت تامین منسوجات صنعتی و بیمارستانی شکل گرفت.

در طول ۸۰ سال سابقه تجاری سه محور اساسی همواره همراه این مجموعه بوده است: صداقت، کیفیت، و قیمت و هم اکنون این سه عنصر راز پایداری مجموعه پارچه سرای مفاخر است. امروزه این مجموعه دارای آخرین تکنولوژی برای تولید و توزیع سرویس های خواب در کشور می باشد.